Melden Datalek

Alles wat u moet weten over het melden van een datalek  

 

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens.  

 

Wat is een datalek? 

 

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens.

 

Bij een datalek zijn persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de persoonsgegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan. 

 

Wanneer moet u een datalek melden? 

 

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling was. Ook bij twijfel verzoeken wij u om dit vermoeden direct aan ons te melden. Zodat deze direct in behandeling kan worden genomen. Door tijdig volledige informatie te verstrekken over een inbreuk op de beveiliging kunnen we eventuele schade voorkomen of minimaliseren. 

 

Hoe kunt u een datalek melden? 

 

Als bedrijf, dat in opdracht van ons persoonsgegevens verwerkt, moet u een (potentieel) datalek direct melden aan uw contactpersoon binnen Ebatech. We danken u voor uw alertheid en zullen elke melding met zorg in behandeling nemen. 

 

Wat doen wij als u een melding heeft gemaakt? 

 

Het is aan ons om te bepalen of er sprake is van een inbreuk op de beveiliging, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

De afweging of een datalek moet worden gemeld aan de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens en of betrokkenen hierover moeten worden geïnformeerd, is een besluit dat Ebatech moet nemen, op basis van de door u verstrekte informatie en haar eigen inschatting. 

 

Als er meer info nodig is om deze afweging te maken, zullen wij contact met u opnemen.